Prehľad vypísaných tém - Mendelova univerzita v Brně


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Koncepční řešení alternativních pohonů lesních lanovek
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav techniky - LDF
Max. počet študentov:
--
Navrhol:
prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Abstrakt: Práce se bude zabývat analýzou principů, parametrů a faktorů použití alternativních druhů pohonů lesních lanovek, jejich srovnáním se stávajícími principy pohonů a perspektivami jejich využití v provozní praxi LH. Téma práce je vypisováno na návrh VS Křtiny, jejíž pracovníci budou v roli konzultantů.
Zrušené:
áno

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia