Summary of topics offered - Faculty of Forestry and Wood Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Hodnocení provozních parametrů lesních lanovek LARIX
State of topic:
approved (prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Engineering - FFWT
Max. no. of students:--
Proposed by:
Summary: Bakalářská práce se bude zabývat rozborem technicko-ekonomických parametrů lesních lanovek řady LARIX. Téma je vypisováno na základě návrhu VS Křtiny, jejíž pracovníci budou nápomocni v roli konzultantů. Vedoucí BP mj. pomůže řešiteli při zpracování metodiky řešení práce.

There are no limitations of the topic