Prehľad vypísaných tém - Mendelova univerzita v Brně


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Konstrukční úpravy mechanického lanovkového vozíku pro nosné, tažné a vratné lano
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav techniky - LDF
Max. počet študentov:
--
Navrhol: prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Abstrakt:
Práce je vhodná pro studenty technicky zaměřené, optimálně s vlastními zkušenostmi v oblasti lesních lanovek či konstruování strojů. Téma je vypisováno na základě návrhu VS Křtiny, jejíž pracovníci budou zastávat pozici konzultantů při jejím řešení.
Zrušené:
áno

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia