Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Poškození stromů při vyklizování lanem a vyvážecí soupravou (UT)
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav techniky (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Abstrakt: Zadání práce je navrženo Školním lesním podnikem Křtiny a bude realizováno zejména na polesí Habrůvka. Jejím cílem je vyhodnocení míry poškození stromů uvedenými technologiemi soustřeďování dříví a případně navržení vhodných opatření pro jejich omezení. Metodický postup sdělí vedoucí práce.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení