Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Ochrana stromů proti ohryzu bobrem evropským
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Kamler, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
Abstrakt: Bobr je na řadě míst klíčovým druhem pro obnovu porostů a jeho výskyt je neslučitelný s pěstováním hospodářského lesa. Dosavadní způsoby ochrany jsou buďto neúčinné, nebo nereálné z hlediska pracnosti, ceny či technických podmínek. Budeme testovat nátěry kůry na bázi mechanické ochrany a chemických odpuzovadel.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení