Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Možnosti ochrany výsadeb proti poškozování prasetem divokým
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Jiří Kamler, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
doc. Ing. Jiří Kamler, Ph.D.
Abstrakt:
Práce vychází z dosavadních výzkumů a pokračuje v hledání nejlepšího způsobu, jak škodám zabránit.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení