Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Zhodnocení přikrmování zvěře v přezimovacích obůrkách
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Kamler, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt: Přikrmování v obůrkách je významné z více pohledů - kvalita péče o zvěř, ekonomika, etika, zdraví. Téma je založeno na zhodnocení přikrmování u několika uživatelů. Bude potřeba se do sledovaných oblastí podívat. Získáte tak řadu zkušeností a výstupem bude návod, jak to dělat co nejlépe.
Zrušeno: ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení