Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Odhad početnosti zvěře pomocí zpětného propočtu: zhodnocení podmínek použitelnosti a návrhy na zjednodušení a zpřesnění výsledků
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
doc. Ing. Jiří Kamler, Ph.D.
Abstrakt: Téma pro někoho, kdo se rád zamyslí nad fungováním zpětných propočtů a na modelových příkladech se pokusí najít slabá místa a navrhnout, jak je zpřesnit.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení