Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Zajíc jako významný faktor obnovy lesa na holinách
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl: doc. Ing. Jiří Kamler, Ph.D.
Abstrakt:
V souvislosti s kalamitními holinami na velkých plochách a obnovou porostů listnatými sazenicemi začíná být problém i s dopady zajíců na obnovu. Práce se zabývá zhodnocením stavu na vybraném území - není předem dáno. Pokračování je možné v hledání efektivních možností ochrany.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení