Summary of topics offered - Faculty of Forestry and Wood Technology


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Implementace systému managementu hospodaření energií dle normy ČSN EN ISO 50001:2019 (EnMS) v podmínkách dřevařského podniku
State of topic: approved (prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Tomáš Badal, PhD.
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Engineering - FFWT
Max. no. of students:
2
Proposed by:
Summary:
Systém managementu hospodaření s energií (EnMS) je systematický proces, kterým si firma sama řídí tempo a hloubku zlepšování v oblasti hospodaření s energií. Jednotlivé kroky implementace EnMS obnáší: stanovení energetické politiky, analýza spotřeb a užití energie (stanovení tzv. výchozího stavu), identifikování oblastí významných spotřeb a užití (tzn. potenciálu jejich úspor - priorit), stanovení ukazatelů energetické náročnosti a energetických cílů, cílových hodnot a akčních plánů k jejich plnění, zajišťování periodických predikcí spotřeb a užití energií (a tím umožnění efektivního plánování investic směrem ke zlepšování), zvažováním spotřeby energií v rámci rozhodovacího procesu pro dodání a využití pro provoz veškerého vybavení, surovin nebo služeb. Efektivní zavedení normy přináší organizacím především prokazatelné úspory energií, a tedy i nákladů a zlepšení environmentálního image. Certifikace navíc prokazuje a deklaruje systémový přístup v této oblasti a záruku trvalého zlepšování vzhledem k úspoře nákladů a snižování negativního dopadu na životní prostředí.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeTrack
B-LESN Forestry
FOR Forestry

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.