Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Optimalizace krmných zařízení a mysliveckých políček na polesí Vranov
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:1
Navrhl: Ing. Jan Dvořák, Ph.D.
Abstrakt:
Optimalizace krmných zařízení a mysliveckých políček na polesí Vranov

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení