Prehľad vypísaných tém - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)


Základné údaje

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov témy: Optimalizace agrosystému zemědělských podniků s různým způsobem hospodaření
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
prof. Ing. Jan Křen, CSc.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie - AF
Max. počet študentov:1
Navrhol: prof. Ing. Jan Křen, CSc.
Abstrakt: Na základě výsledků dlouhododobých polních pokusů a šetření prováděných v zemědělských podnicích budou stanoveny indikátory a metodický postup pro hodnocení setrvalosti systémů rostlinné produkce.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramOdbor
D-FYTO Fytotechnika
D-FYTO-OPR Obecná produkce rostlinná