Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu: Optimalizace agrosystému zemědělských podniků s různým způsobem hospodaření
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Na základě výsledků dlouhododobých polních pokusů a šetření prováděných v zemědělských podnicích budou stanoveny indikátory a metodický postup pro hodnocení setrvalosti systémů rostlinné produkce.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
D-FYTO Fytotechnika
D-FYTO-OPR Obecná produkce rostlinná