Prehľad vypísaných tém - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)


Základné údaje

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov témy:
Vliv agrotechnických postupů na zlepšení stability půdní struktury a infiltraci vody
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie - AF
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
prof. Ing. Jan Křen, CSc.
Abstrakt:
Vyhodnocení a doporučení pěstitelských postupů s pozitivním vlivem na půdní strukturu a vodostálost půdních agregátů. Na základě analýz půdních vlastností v řadě variant dlouhodobých maloparcelních polních pokusů v různých půdně-klimatických podmínkách a z vybraných pozemků zařazených do bazálního monitoringu ÚKZÚZ budou identifikovány a vyhodnoceny nejefektivnější pěstební technologie pro stabilizaci půdní struktury, zvýšení infiltrace srážek a omezení erozního poškození půd při intenzivní produkci zejména obilovin, olejnin a pícnin. Pro pozemky s nevyhovující půdní strukturou budou doporučeny pěstitelské postupy umožňují její zlepšení.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-EOP Ekologie a ochrana prostředí