Prehľad vypísaných tém - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)


Základné údaje

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov témy:
Efektivní modifikace pěstebních technologií obilnin pro různé půdně-klimatické podmínky
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Jan Křen, CSc.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie - AF
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
prof. Ing. Jan Křen, CSc.
Abstrakt:
Nepříznivé ekonomické podmínky a velmi pohyblivé ceny na trhu obilovin vyvolávají v zemědělské praxi diskusi o volbě nejvhodnější strategie pro modifikaci pěstebních technologií hlavních druhů obilnin. Ukazuje se, že pěstební technologie, založené na dosažení vysokých výnosů vysokými vstupy, nevedou z důvodu nízkých cen obilovin v posledních letech k nejlepším ekonomickým výsledkům. Práce bude zaměřena stanovení vhodné strategie a metodického postupu efektivní modifikace pěstebních technologií na základě vyhodnocení výsledků maloparcelních polních pokusů.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Odbor
D-FYTO Fytotechnika
D-FYTO-OPR Obecná produkce rostlinná