Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Podniková kultura v oblasti staveb na bázi dřeva
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav techniky (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Mgr. Eva Abramuszkinová Pavlíková, MA, Ph.D.
Abstrakt: Abstrakt bude upřesněn později

K tématu nejsou zadaná žádná omezení