Summary of topics offered - Department of Informatics (FBE)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Webová aplikace pro evidenci výkonů osádek v silniční dopravě
State of topic:
approved (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Business and Economics
Supervising department:
Department of Informatics - FBE
Max. no. of students:2
Proposed by:
Ing. Pavel Haluza, Ph.D.
Summary:
Aplikace bude dopravcům usnadňovat kontrolu dodržování platné legislativy -- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006, Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR) a další související předpisy včetně výjimek pro veřejnou linkovou osobní dopravu do 50 km. Nejdříve bude nutné podrobné seznámení s uvedenými dokumenty. Databáze bude obsahovat informace o činnostech jednotlivých řidičů s možností importu a exportu a bude umožňovat přehledné a podrobné kontrolní výstupní sestavy.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-II Engineering Informatics
B-SE System engineering and informatics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.