Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Webová aplikace pro evidenci výkonů osádek v silniční dopravě
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Pavel Haluza, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Ing. Pavel Haluza, Ph.D.
Abstrakt:
Aplikace bude dopravcům usnadňovat kontrolu dodržování platné legislativy -- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006, Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR) a další související předpisy včetně výjimek pro veřejnou linkovou osobní dopravu do 50 km. Nejdříve bude nutné podrobné seznámení s uvedenými dokumenty. Databáze bude obsahovat informace o činnostech jednotlivých řidičů s možností importu a exportu a bude umožňovat přehledné a podrobné kontrolní výstupní sestavy.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-II Inženýrská informatika
B-SI Systémové inženýrství a informatika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.