Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Analýza efektivity společných lovů spárkaté zvěře v lesních honitbách ČR
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Společné lovy spárkaté zvěře jsou fenoménem mezi loveckými metodami současné doby. Jedná se o jedny z nejatraktivnějších lovů, které jsou organizovány především držiteli, nebo uživateli lesních honiteb napříč celou Českou republikou. Tyto lovy mnohdy plní spíše funkci reprezentativní a společenskou. Nicméně cílem nabízené závěrečné práce by bylo zhodnocení efektivity těchto lovů z pohledu nástroje mysliveckého hospodaření.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení