Summary of topics offered - Mendel University in BrnoHelp


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Analýza efektivity společných lovů spárkaté zvěře v lesních honitbách ČR
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Radim Plhal, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Forest Protection and Wildlife Management - FFWT
Max. no. of students:--
Proposed by:
Summary:
Společné lovy spárkaté zvěře jsou fenoménem mezi loveckými metodami současné doby. Jedná se o jedny z nejatraktivnějších lovů, které jsou organizovány především držiteli, nebo uživateli lesních honiteb napříč celou Českou republikou. Tyto lovy mnohdy plní spíše funkci reprezentativní a společenskou. Nicméně cílem nabízené závěrečné práce by bylo zhodnocení efektivity těchto lovů z pohledu nástroje mysliveckého hospodaření.

informace
There are no limitations of the topic