Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Význam umělých zdrojů vody v krajině dostupných pro zvěř
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
Ing. Radim Plhal, Ph.D.
Abstrakt:
Zpracovat téma závěrečné práce v kontextu studijního oboru. Zdůraznit význam zpracovávaného tématu a jeho vliv na hospodaření v krajině. Zpracovat literární přehled o současném stavu řešení problematiky s důrazem na budování napajedel pro zvěř ve volné krajině. Získat a analyzovat data o poskytování dotací na budování napajedel pro zvěř v ČR. Získat podrobná data o budování napajedel z dotačních žádostí pro Jihomoravský kraj včetně umístění napajedel v krajině. Tato data následně hodnotit pomocí prostorových analýz. Informace o počtu a rozmístění napajedel v krajině hodnotit v kontextu s přírodními a klimatickými podmínkami a mysliveckým hospodařením. Na základě výsledků posoudit aktuální stav vybudovaných napajedel a stanovit prognózu budování napajedel v budoucnu.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení