Přehled vypsaných témat - Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Zasíťování lesních pozemků na území ŠLP Křtiny v návaznosti na věcná břemena
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Petr Hrůza, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
doc. Ing. Petr Hrůza, Ph.D.
Abstrakt:
Evidence a analýza inženýrských sítí na vybraném území ŠLP Křtiny v návaznosti na věcná břemena v souvislosti novou právní úpravou Občanského zákoníku.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení