Přehled vypsaných témat - Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Výstavba ve vzdálenosti do 50 m od lesních pozemků za uplynulých 20 let na území ŠLP Křtiny
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
doc. Ing. Petr Hrůza, Ph.D.
Abstrakt:
Pasportizace výstavby staveb na základě terénního šetření, práce s katastrem nemovitostí, jednáním se stavebním úřadem a správci inženýrských sítí.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení