Přehled vypsaných témat - Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Historický vývoj zpřístupnění krajiny/lesa v porovnání se současným stavem na vybraném území.
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: doc. Ing. Petr Hrůza, Ph.D.
Abstrakt:
Porovnání vývoje cestní sítě na základě dostupných údajů z jednotlivých historických mapování území.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení