Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Problematika jezdecké turistiky a návrh hipoturistických tras na ŠLP Masarykův les Křtiny.
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Petr Hrůza, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: doc. Ing. Petr Hrůza, Ph.D.
Abstrakt:
DP bude řešit problematiku rekreačního využívaní lesních cest pro jezdeckou turistiku a návrh usměrnění pohybu koní na specializované hipostezky včetně jejich návrhu.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení