Přehled vypsaných témat - Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Studie hodnocení parametrů a technického stavu vybraných polních cest a návrh opatření k jeho udržení či zlepšení
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Petr Hrůza, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Pro vybrané katastrální území zhodnoťte současný technický stav polní cestní sítě, navrhněte způsob případných oprav poškození a zjistěte náklady na jejich odstranění. Navrhněte plán údržby a stanovte jeho ekonomickou náročnost. Plán údržby bude obsahovat textovou část a mapový výstup.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení