Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Optimalizace lesní dopravní sítě – propojení cestní sítě pro co nejmenší využívání místních komunikací na ŠLP Křtiny.
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
DP bude řešit problematiku propojení lesních cest na místní komunikace a případný nový návrh tras pro odvoz dříví s propojením na silniční pozemní komunikace.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení