Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Vyhodnocení poškození náletových semenáčků buku a dubu černou zvěří
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Téma navrženo ŠLP Křtiny, realizace na polesí Habrůvka. Konzultant: Ing. Jaromír Halámka.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
Specializace
B-KRAJN Krajinářství
-- neomezeno --
-- neomezeno --
B-LES Lesnictví
B-LES-LES Lesnictví
-- neomezeno --
B-LESN Lesnictví-- neomezeno --
LES Lesnictví
B-KRAJ Krajinářství
B-KRAJ-KRAJ Krajinářství
-- neomezeno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.