Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Vyhodnocení nezdaru zalesnění na vybraném území
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Cílem práce bude vyhodnotit nezdar zalesnění na vybraném území. Identifikovat jeho příčiny a určit jejich podíl na nezdaru v závislosti na druhu dřeviny, stanovišti (slt, expozice, velikost holiny...), přítomnosti a druhu buřeně, technologii pěstování sadebního materiálu, průběhu počasí a případně dfalších relevantních faktorech. Tam, kde to bude možné srovnat mortality ve výsadbách s přirozenou obnovou. Tam, kde bude možné srovnat mortalitu jarních a podzimních výsadeb.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramOborSpecializace
B-KRAJN Krajinářství-- neomezeno ---- neomezeno --
B-KRAJ Krajinářství
B-KRAJ-KRAJ Krajinářství
-- neomezeno --
B-LESN Lesnictví
-- neomezeno --LES Lesnictví
B-LES LesnictvíB-LES-LES Lesnictví
-- neomezeno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.