Summary of topics offered - Faculty of Forestry and Wood Technology


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Energetická bilance lesního porostu
State of topic:
approved (Ing. Jan Světlík, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Forest Ecology - FFWT
Max. no. of students:2
Proposed by:
Summary:
Energetická bilance je významných parametrem ovlivňujícím produkční procesy lesních dřevin. Mění se energetická bilance v kontextu globální klimatické změny?

There are no limitations of the topic