Přehled vypsaných témat - Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Návrh revitalizačních opatření pro stabilizaci a ochranu příbřežních uzemí nádrží
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Max. počet studentů:--
Navrhl: prof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr
Abstrakt:
Základem práce a bude propracování a návrh experimentální stabilizace břehových a jim přilehlých území se zaměřením na oblasti zatopených štěrkoven a pískoven. Břehy a přilehlá území v těchto lokalitách vykazují velmi malou odolnost při působení vlnění hladiny na břehovou zónu i výrazně vyšší erozní poškození. Problémem zde je (ve většině případů) nemožnost využití technických stabilizačních prvků, o to větší nároky jsou kladeny na návrh účinnné ochrany biologické či biotechnické.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
D-KRAJ Krajinné inženýrstvíD-KRAJ-TOK Tvorba a ochrana krajiny