Summary of topics offered - Mendel University in BrnoHelp


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Aspekty moderných dřevostaveb
State of topic:
approved (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Richard Slávik, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Wood Science and Technology - FFWT
Max. no. of students:--
Proposed by:
Ing. Richard Slávik, Ph.D.
Summary:
U dřevostaveb se vůči konvenčním stavbám předpokládá dosažení zásadních rozdílu z hlediska termálního komfortu, energetické náročnosti, koncentrace oxidu uhličitého, enviromentálního dopadu, celkové ceny stavby i provozních nákladů. Cílem práce bude soustředit se na určitou oblast a porovnat rozdílí mezi tradičními stavbami a stavbami na bázi dřeva. Analýza bude realizovaná na teoretickém modelu za pomocí numerického modelování nebo experimentálního měření na reálných objektech dle aktuálních možností a zvoleného užšího zaměření práce.

informace
There are no limitations of the topic