Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Průzkum a dokumentace dřevěné konstrukce
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Veronika Hunková, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Max. počet studentů:
3
Navrhl:
Ing. Veronika Hunková, Ph.D.
Abstrakt:
Práce je zaměřena na zaměření, dokumentaci a zjištění stavu dřevěné konstrukce vybraného objektu.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení