Summary of topics offered - Faculty of Forestry and Wood Technology


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Dřevostavba rodinného domu
State of topic:
approved (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Wood Science and Technology - FFWT
Max. no. of students:
--
Proposed by:
Ing. Richard Slávik, Ph.D.
Summary:
Cílem diplomové práce je funkční návrh rodinného domu jak z hlediska typologického i konstrukčního. Při návrhu je potřeba uplatnit technické, typologické zásady a funkční požadavky pro obytné budovy dle platné legislativy a souvisejících technických norem. Konstrukční řešení musí zohlednit technické aspekty, požadavky a zvyklosti z hlediska návrhu konstrukcí dřevostaveb. Návrh také musí zohlednit požadavky z hlediska stavební fyziky a platné energetické legislativy. Výstupem bude architektonická studie a projektová dokumentace na úrovni studenta magisterského studia.

There are no limitations of the topic