Prehľad vypísaných tém - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Tepelně-technické vlastnosti materiálu pro dřevostavby
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Richard Slávik, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií - LDF
Max. počet študentov:
--
Navrhol:
Abstrakt:
Pro návrh moderních stavebných konstrukcích dřevostaveb je naprosto nezbytná znalost tepelně-technických vlastností použitých materiálu. Cílem diplomové práce je charakterizace vybraných pokročilých tepelně-vlhkostních parametrů u zvolených materiálu a jejich použití v stavebně fyzikálních výpočtech. Jedná se o teoretickou práci, charakterizace materiálu proběhne v laboratoří tepelně-technických vlastnosti VCJR v Útěchově.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia