Přehled vypsaných témat - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Tepelně-technické vlastnosti materiálu pro dřevostavby
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: Ing. Richard Slávik, Ph.D.
Abstrakt:
Pro návrh moderních stavebných konstrukcích dřevostaveb je naprosto nezbytná znalost tepelně-technických vlastností použitých materiálu. Cílem diplomové práce je charakterizace vybraných pokročilých tepelně-vlhkostních parametrů u zvolených materiálu a jejich použití v stavebně fyzikálních výpočtech. Jedná se o teoretickou práci, charakterizace materiálu proběhne v laboratoří tepelně-technických vlastnosti VCJR v Útěchově.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení