Summary of topics offered - Department of Wood Science and Technology (FFWT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Tepelně-technické vlastnosti materiálu pro dřevostavby
State of topic: approved (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Richard Slávik, Ph.D.
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Wood Science and Technology - FFWT
Max. no. of students: --
Proposed by: Ing. Richard Slávik, Ph.D.
Summary: Pro návrh moderních stavebných konstrukcích dřevostaveb je naprosto nezbytná znalost tepelně-technických vlastností použitých materiálu. Cílem bakalářské práce je charakterizace vybraných parametrů zvolených izolačních materiálu a jejich použití v stavebně fyzikálních výpočtech. Jedná se o teoretickou práci, charakterizace materiálu proběhne v laboratoří tepelně-technických vlastnosti VCJR v Útěchově.

There are no limitations of the topic