Summary of topics offered - Department of Informatics (FBE)


Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic:
Nové metody modulárního řízení modelového kolejiště
State of topic:
approved (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Dr. Ing. Jiří Rybička
Faculty:
Faculty of Business and Economics
Supervising department:
Department of Informatics - FBE
Max. no. of students:1
Proposed by:
Summary:
V současné době není k dispozici ani u velkých korporací ani u amatérských dodavatelů žádné řešení řízení modelového kolejiště, které by splňovalo několik základních požadavků: škálovatelnost, univerzálnost použití, cenovou dostupnost a kompatibilitu s normalizovanými prvky. Přínosem práce je tedy návrh inteligentního modulu kolejiště splňujícího uvedené požadavky, a to jak v úrovni základní elektroniky, tak zejména řídicího programového vybavení.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
D-SE System engineering and informatics
D-SE-EI Economic informatics