Prehľad vypísaných tém - Ústav ekonomie (PEF)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Active employment policy instruments in a firm
Stav témy: schválené (doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Jitka Dušková, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav ekonomie - PEF
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt:
The aim of the bachelor theses is to find out whether there are financial advantage for a firm to employ disadvantaged people. Firms incur additional cost to employ these people and can make contribution from active employment policy. Student should describe advantages and disadvantages and calculate additional cost and revenues.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Odbor
B-EMAJ Economics and ManagementB-EMAJ-MEAJ Business Economics and Management

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.