Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Využití nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti ve firmě
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Jitka Dušková, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ekonomie (PEF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Ing. Jitka Dušková, Ph.D.
Abstrakt:
Záměrem bakalářské práce je určit, zda je pro firmu ekonomicky výhodné zaměstnávat osoby ze znevýhodněných skupin, při jejichž zaměstnání mohou čerpat finanční prostředky z programů aktivní politiky zaměstnanosti - APZ (například na chráněná pracovní místa). Bakalářská práce bude obsahovat popis a analýzu zvolených nástrojů APZ. Aplikační část bude zaměřena na sestavení ukazatelů, s jejichž pomocí bude možné posoudit ekonomickou výhodnost (například přímé a nepřímé náklady zaměstnávání osoby se zdr. postižením). Analýza výsledků a zhodnocení výhodnosti. Nutnou podmínkou zadání tématu je zajištění dostupnosti ekonomických dat z firmy, která programy APZ využívá nebo by využívat mohla.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
B-EM Ekonomika a management
B-EM-ME Manažersko-ekonomický

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.