Prehľad vypísaných tém - Ústav ekonomie (PEF)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Využití nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti ve firmě
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav ekonomie - PEF
Max. počet študentov:
1
Navrhol: Ing. Jitka Dušková, Ph.D.
Abstrakt: Záměrem bakalářské práce je určit, zda je pro firmu ekonomicky výhodné zaměstnávat osoby ze znevýhodněných skupin, při jejichž zaměstnání mohou čerpat finanční prostředky z programů aktivní politiky zaměstnanosti - APZ (například na chráněná pracovní místa). Bakalářská práce bude obsahovat popis a analýzu zvolených nástrojů APZ. Aplikační část bude zaměřena na sestavení ukazatelů, s jejichž pomocí bude možné posoudit ekonomickou výhodnost (například přímé a nepřímé náklady zaměstnávání osoby se zdr. postižením). Analýza výsledků a zhodnocení výhodnosti. Nutnou podmínkou zadání tématu je zajištění dostupnosti ekonomických dat z firmy, která programy APZ využívá nebo by využívat mohla.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Odbor
B-EM Ekonomika a management
B-EM-ME Manažersko-ekonomický

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.