Summary of topics offered - Department of Economics (FBE)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Využití nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti ve firmě
State of topic:
approved (doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Jitka Dušková, Ph.D.
Faculty: Faculty of Business and Economics
Supervising department:
Department of Economics - FBE
Max. no. of students:1
Proposed by: Ing. Jitka Dušková, Ph.D.
Summary:
Záměrem bakalářské práce je určit, zda je pro firmu ekonomicky výhodné zaměstnávat osoby ze znevýhodněných skupin, při jejichž zaměstnání mohou čerpat finanční prostředky z programů aktivní politiky zaměstnanosti - APZ (například na chráněná pracovní místa). Bakalářská práce bude obsahovat popis a analýzu zvolených nástrojů APZ. Aplikační část bude zaměřena na sestavení ukazatelů, s jejichž pomocí bude možné posoudit ekonomickou výhodnost (například přímé a nepřímé náklady zaměstnávání osoby se zdr. postižením). Analýza výsledků a zhodnocení výhodnosti. Nutnou podmínkou zadání tématu je zajištění dostupnosti ekonomických dat z firmy, která programy APZ využívá nebo by využívat mohla.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
B-EM Economics and managementB-EM-ME Economics and Management

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.