Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Komparace české národní úpravy účetnictví s vybranou evropskou či jinou světovou úpravou
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Abstrakt: Přes snahy o harmonizaci se liší národní úpravy v některých oblastech poměrně významně, stejné hospodářské transakce mohou být ve dvou úpravách vést k odlišnému zobrazení a dopadům na finanční pozici a výkonnost. Takovým příkladem může být např. problematika pronájmů, míra uplatnění zásady opatrnosti, národní zvyklosti, ale i řada dalších oblastí a okolností, často jsou rozdíly způsobeny i odlišnou těsností vazby účetnictví a daní (viz Nobes aj.). Práce může být postavena na posouzení dopadů modelových příkladů a vyhodnocení možných dopadů, vyhodnocení silných a slabých stránek (obdobný sektor, stejná kategorizace – např. mikrosubjekt apod.), je však možná i jiná metodika. Budou navržena doporučení.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
B-HPS Hospodářská politika a správaB-HPS-F Finance

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.