Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Finanční a nákladové účetnictví ve vybraném subjektu v oblasti lesnictví
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Abstrakt: V konkrétním subjektu (subjektech) řešení otázek: - Kalkulace nákladů a cen dodavatelských prací - Kalkulace nákladů na těžbu a obnovu lesa - Kallkulace nákladů na vytěžené dřevo, optimalizace zisku - Dotační politika, její zohlednění v účetnictví - Možnosti snížení ztrátovsosti, rezervy v lesnictví apod.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Nenalezena žádná vyhovující data.

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
PEFFU1 Účetnictví I