Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Certifikace Cyklisté vítáni a její vliv na vinařskou turistiku v oblasti Znojemska
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Kateřina Ryglová, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Ústav: Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Magdalena Balharová
Abstrakt: Cílem práce bude zjištění vlivu certifikovaných zařízení a jejích služeb na vinařskou turistiku se zaměřením na Znojemsko. Praktická část bude prováděna dotazníkovým šetřením, které prozkoumá dopady tohoto vlivu na 3 nejbližší skupiny subjektů, tj. cyklisté, certifikovaná zařízení, vinařské objekty na Znojemsku, se kterými tato problematika úzce souvisí. Na základě výsledků dotazníků vytvořím SWOT analýzu a následně návrh na zlepšení situace.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
B-EM Ekonomika a managementB-EM-MCR Management cestovního ruchu

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.