Prehľad vypísaných tém - Ústav účetnictví a daní (PEF)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Postupy pri realizácii audítorských testov v audite a preskúmaní hospodárenia územných samosprávnych celkové (obsazeno Hýbl)
Stav témy: schválené (prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav účetnictví a daní - PEF
Max. počet študentov: --
Navrhol: Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D.
Abstrakt: Práce bude řešit postupy audítorských testů u konkrétních subjektů veřejné správy.
Zrušené: ánoObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramOdbor
B-HPS Hospodářská politika a správaB-HPS-VS Veřejná správa

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.