Summary of topics offered - Faculty of Forestry and Wood Technology


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Dendrochronologické datování dřevěných kostelů na Ukrajině
State of topic:
approved (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Wood Science and Technology - FFWT
Max. no. of students:
1
Proposed by: doc. Ing. Michal Rybníček, Ph.D.
Summary:
Na západě Ukrajiny bylo dochováno několik desítek dřevěných kostelů. V minulosti se ukázalo, že údaje z historických pramenů nemusí být vždy zcela přesné. Cílem práce bude u vybraných kostelů dendrochronologické datování jejich jednotlivých stavebních konstrukcí, určení použitého druhu dřeva, porovnání výsledků s údaji získaných z literárních pramenů a popis stavebního vývoje kostelů. Ze získaných dat bude vytvořena lokální standardní chronologie, která bude sloužit k datování dalších dřevěných nálezů z této oblasti.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
B-TIMS Timber Structures and Wood Building ConstructionB-TIMS-TIMS Timber Structures and Wood Building Construction
B-TMZD Technology And Management In Wood Processing
-- no restrictions --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.