Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Modifikace backendu systému Anton
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Dita Henek Dlabolová, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Ing. Dita Henek Dlabolová, Ph.D.
Abstrakt:
Práce by v modifikaci a modernizaci školního antiplagiátorského systému Anton (https://anton.mendelu.cz). Který je vytvořen ve frameworku Nette a jazyce PHP. Jádrem modifikace by byly úpravy systému na úrovni backendu - především implementace možnosti nahrávat do systému hromadně soubory a další úpravy dle požadavků zadavatele.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení