Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Modifikace backendu systému Anton
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Dita Dlabolová, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Ing. Dita Dlabolová, Ph.D.
Abstrakt: Práce by v modifikaci a modernizaci školního antiplagiátorského systému Anton (https://anton.mendelu.cz). Který je vytvořen ve frameworku Nette a jazyce PHP. Jádrem modifikace by byly úpravy systému na úrovni backendu - především implementace možnosti nahrávat do systému hromadně soubory a další úpravy dle požadavků zadavatele.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení