Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Aktualizace webových stránek obce Boršice se zaměřením na rozvoj cestovního ruchu v obci
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Jan Turčínek, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Ústav: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Kateřina Vranková
Abstrakt: Cílem práce je aktualizace a zpřehlednění webových stránek, které napomůžou k lepší orientaci na webu a k významnějšímu rozvoji cestovního ruchu v obci. Součástí navrhovaných doporučení bude i návrh případných propagačních kampaní akcí pořádaných v obci.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení