Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Chování spotřebitele v oblasti plýtvání potravinami
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Denis Drexler, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Ing. Denis Drexler, Ph.D.
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je deskripce spotřebitelského chování v oblasti plýtvání potravinami. Úkolem řešitele je identifikovat klíčové faktory vybraných segmentů spotřebitelů, které ovlivňují jeho nakládání se zbytkovými potravinami. Pro naplnění hlavního cíle bude realizováno kvantitativní šetření formou dotazníku a kvalitativní šetření formou focus groups. Závěrem diplomové práce bude nejen deskripce spotřebitelského chování, ale také doporučení pro zainteresované subjekty, která pomohou eliminovat plýtvání potravinami. Téma je vypsáno pro studentku Bc. Šárka HlahůlkováOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
N-EM Ekonomika a managementN-EM-ME Manažersko-ekonomický

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.